service-details

2023 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI DUYURUSU

Derneğimizin olağan genel kurul toplantısının Derindere Koçak Toyota Plaza (Şabanoğlu Mah. Atatürk Bulvarı No:282 Tekkeköy/Samsun) adresinde 22/11/2023 tarihinde, saat: 09.30'da salt çoğunlukla, salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluk aranmaksızın 29/11/2023 tarihinde aynı saat ve yerde aşağıdaki gündemle yapılmasına ve yapılacak genel kurul toplantısına ilişkin tarih, yer, saat ve gündem bilgilerinin E-posta yoluyla üyelere duyurulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Gündem:

1) Katılan üyelerce hazırun listesinin imzalanması

2) Başkanın açılış konuşması

3) Divan heyetinin seçilmesi

4) Gelir-Gider Durumu ve Faaliyet Raporlarının Okunması

5) Yönetim Kurulunun İbrası

6) Tahmini Bütçe, Üye Giriş Ücretleri ve Aidatların Görüşülmesi

7) Dernek Organlarının Seçilmesi

8) Diğer Yazılı ve Sözlü Önergeler ile Dilek ve Temennilerin Görüşülmesi

9) Kapanış